STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Khanh 138 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh
2 NT 58 24 Đường 16, P. Hiệp Bình Chánh 0975223689
3 Thành Đạt 3F Đường số 6, P. Linh Xuân 0286.283.3234
4 Anh Đức 124 Đường số 8, P. Linh Xuân 0909425982
5 Hoa Cúc 30 Đường 14, P. Hiệp Bình Chánh 0968131973
6 Đức Thịnh 1306 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung 0937301801
7 Nhà thuốc 41 166, Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh 0837260849