STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thành Đạt 3F Đường số 6, P. Linh Xuân 0286.283.3234
2 Anh Đức 124 Đường số 8, P. Linh Xuân 0909425982
3 Hoa Cúc 30 Đường 14, P. Hiệp Bình Chánh 0968131973
4 Đức Thịnh 1306 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung 0937301801
5 Nhà thuốc 41 166, Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh 0837260849