STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Minh Cường 48 Bình Chiểu, P. Bình Chiểu 0976457307
2 Quang Thuý 375 Tô Ngọc Vân, Thủ Đức 0906841236
3 Khoa Nguyên 69 Dân Chủ, P. Trường Thọ 0903744821
4 NT 58 24 Đường 16, P. Hiệp Bình Chánh 0975223689
5 Thành Đạt 3F Đường số 6, P. Linh Xuân 0286.283.3234
6 Anh Đức 124 Đường số 8, P. Linh Xuân 0909425982
7 Hoa Cúc 30 Đường 14, P. Hiệp Bình Chánh 0968131973
8 Đức Thịnh 1306 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung 0937301801
9 Nhà thuốc 41 166, Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh 0837260849