STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Cô Hà Rồm-HT 77 TT Hà Lam, Huyện Thăng Bình 02353874184
2 HT số 9 Phạm Văn Đồng, TT Núi Thành, Huyện Núi Thành 0914167469
3 Chị Thủy Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn 05103867654
4 Số 149 Thị Trấn Duy Xuyên, Huyện Duy Xuyên 0
5 Số 319 – Chị Tám Chợ Trà Kiệu, Thị Trấn Duy Xuyên, Huyện Duy Xuyên 0905502860
6 Ht 274 Ql 1 A, Tt Duy Xuyên, Huyện Duy Xuyên 0916877104
7 Số 12 – Chị Phượng Phạm Văn Đồng, Tt Núi Thành, Huyện Núi Thành 0914228222
8 Kim Phi Chợ Đàn, Quế Sơn, Quế Thuận, Huyện Quế Sơn 0981918717
9 Nt Hoàng Mai Huỳnh Thúc Kháng, Tt Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước 09108447416
10 Đức Trung 22 Trần Quý Cáp, Phường Minh An (gần Chợ Hội An), Thành Phố Hội An 0906512102