STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Thuỷ Chợ Chùa, Xuân Hòa, Vũ Thư 0972180828
2 Tuệ Tâm Chợ Tiểu Hoàng, Tây Sơn, Tiền Hải 0912157044
3 Nhật Dương Xóm 2, Lễ Thần Đoài, Thái An, Thái Thụy 0979649368
4 QT Lê Thị Ngoãn Chợ Hới, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ 0975964783
5 QT Hoàng Hằng Nguyên Xá, Vũ Thư 0983543669
6 Đại lý thuốc Vũ Thị Huyền Xóm 8, Thanh Trai, Xã Minh Lãng, Vũ Thư 01205061438
7 NT số 17 SN 195, Tổ 8, P. Phú Khánh, TP Thái Bình 0943450628
8 TT Dược phẩm Đông Hưng Tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng 0363851240
9 NT Đức Anh 373 Lý Bôn, TP Thái Bình 02273835212
10 Hùng Thắm  Số 05, Tổ 2 Đường Nguyễn Trãi, P. Phúc Khánh, TP Thái Bình (Cầu đá Phúc Khánh) 01649427769