STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hiệu Thuốc 53-Lê Thị Hồng Quảng Yên, Quảng Xương 0982687879
2 Ngọc Linh Thôn 6, Quảng Giao, Quảng Xương , Thanh Hóa 01666167085
3 Xuân Bình 141 Trường Thi, TP Thanh Hoá
4 QT Ánh Tuyết Khu 3 TT Sao Vàng, Thọ Xuân 02373835053
5 Trí Hiền TT Thọ Xuân, Thọ Xuân 02373833442
6 HT số 12-Cô Lan Chợ Còng, TT Còng, Tĩnh Gia
7 NT Xuân Thảo 372 Lê Lợi, Khu 9, TT Thọ Xuân 0977436143
8 Công ty TNHH DP Thanh Tùng Hải Hoà, Tĩnh Gia 0984050095
9 NT Hải Hạnh 195-197 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa 0985773112
10 NT Kim Anh 284 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa 02373852549