STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Cô Tuyết TT Sao Vàng, Thọ Xuân 01672288968
2 Trí Hiền TT Thọ Xuân, Thọ Xuân 02373833442
3 HT số 12-Cô Lan Chợ Còng, TT Còng, Tĩnh Gia
4 NT Linh Anh 449 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa 0986633800
5 NT Xuân Thảo 372 Lê Lợi, Khu 9, TT Thọ Xuân 0977436143
6 Công ty TNHH DP Thanh Tùng Hải Hoà, Tĩnh Gia 0984050095
7 NT Long Hiền 234-236 Trần Phú, TP Thanh Hóa 0912604074
8 NT Hải Hạnh 195-197 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa 0985773112
9 NT Kim Anh 284 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa 02373852549
10 NT Phong Thúy 151 Trường Thi, TP Thanh Hóa