STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Đại An 224 Tống Duy Tân, TP Thanh Hoá
2 Xuân Bình 141 Trường Thi, TP Thanh Hoá
3 Cô Tuyết TT Sao Vàng, Thọ Xuân 01672288968
4 Trí Hiền TT Thọ Xuân, Thọ Xuân 02373833442
5 HT số 12-Cô Lan Chợ Còng, TT Còng, Tĩnh Gia
6 NT Linh Anh 449 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa 0986633800
7 NT Xuân Thảo 372 Lê Lợi, Khu 9, TT Thọ Xuân 0977436143
8 Công ty TNHH DP Thanh Tùng Hải Hoà, Tĩnh Gia 0984050095
9 NT Long Hiền 234-236 Trần Phú, TP Thanh Hóa 0912604074
10 NT Hải Hạnh 195-197 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa 0985773112