STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Minh Thủy 2 Hoàng Diệu, P. Quang Trung, TX. Sơn Tây 0977679791
2 Hùng Vương 157 Lê Lợi 01682435816
3 NT số 1 Số 9 Tùng Thiện, Sơn Lộc 0989316547
4 Hồng Liên 273 Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây 0913380412
5 Hồng Liên 45 Phạm Ngũ Lão, TX. Sơn Tây 0913380412