STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hùng Vương 157 Lê Lợi
2 NT số 1 Số 9 Tùng Thiện, Sơn Lộc 0989316547
3 QT 51 Chợ Mía, Đường Lâm 01658069958
4 Hồng Liên 273 Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây 0913380412
5 Hồng Liên 45 Phạm Ngũ Lão, Thị xã Sơn Tây