STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hữu Thắng 94A Võ Tấn Đức, Tam Bình, H. Tam Bình 02703860362
2 Liên Ngọc 47B Gia Long, Huyện Trà Ôn 02703770334
3 Cây Còng 1A Ngô Quyền, P1, TX. Bình Minh 02703890764
4 Cây Còng 2 830 Ngô Quyền, TX Bình Minh 0913978976
5 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, H. Vũng Liêm 0908981027
6 Kim Phụng 26/2B Phạm Hùng, P9, TP Vĩnh Long 0972140110
7 NT Hằng 67 Đường 30/4 , P1, TP Vĩnh Long 02703828078
8 Khải Hoàn 79 Đường 1/5, P1, TP Vĩnh Long 02703851818
9 Ngọc Lan 64/4F Đường Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 02703822725
10 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, TT Cái Nhum, H. Mang Thít 02702214403