STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Khải Hoàn 79 Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long 0702250263
2 Ngọc Lan 64/4C Đường Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long 0703822725
3 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít 0702214403
4 Trường Thọ 25C, Gia Long Trà, Trà Ôn, Huyện Trà Ôn 0932949476
5 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long 0703822812
6 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, phường 2, TP Vĩnh Long 0706250283