STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, H. Vũng Liêm 0908981027
2 Kim Phụng 26/2B Phạm Hùng, P9, TP Vĩnh Long 07038166688
3 NT Hằng 67 Đường 30/4 , P1, TP Vĩnh Long 0703828078
4 Khải Hoàn 79 Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long 0702250263
5 Ngọc Lan 64/4C Đường Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long 0703822725
6 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít 0702214403
7 Trường Thọ 25C, Gia Long Trà, Trà Ôn, Huyện Trà Ôn 0932949476
8 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long 0703822812
9 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, phường 2, TP Vĩnh Long 0706250283