STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT 251 Chợ Long Hải, Huyện Long Điền 0943965860
2 Khánh Hậu 101 Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu 0643855337
3 Nano 473 Trương Công Định, P.7 0643250822
4 Cúc Bến Đình 227 Lê Lợi, P 6, Thành Phố Vũng Tàu 0933865099
5 Thanh Chi 79 Lê Quý Đôn, , Thành Phố Vũng Tàu 0908031569
6 Mỹ Châu 974 Đường 30/4, P11, Thành Phố Vũng Tầu 0989970769
7 Thúy Điệp 41 Ba Cu, P 4, Thành Phố Vũng Tàu 0989814898
8 Lộc Tiên 246 Nguyễn An Ninh, 6, Thành Phố Vũng Tàu 0914146466
9 An Tâm Tổ 4, Ông Trịnh, Tân Phước, Huyện Tân Thành
10 Văn Hiếu 5 Hoàng Văn Thụ 0908103982