STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Nano 473 Trương Công Định, P.7 0643250822
2 Cúc Bến Đình 227 Lê Lợi, P 6, Thành Phố Vũng Tàu 0933865099
3 Thanh Chi 79 Lê Quý Đôn, , Thành Phố Vũng Tàu 0908031569
4 Mỹ Châu 974 Đường 30/4, P11, Thành Phố Vũng Tầu 0989970769
5 Thúy Điệp 41 Ba Cu, P 4, Thành Phố Vũng Tàu 0989814898
6 Lộc Tiên 246 Nguyễn An Ninh, 6, Thành Phố Vũng Tàu 0914146466
7 An Tâm Tổ 4, Ông Trịnh, Tân Phước, Huyện Tân Thành
8 Văn Hiếu 5 Hoàng Văn Thụ 0908103982
9 QT 226 Chợ Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa 0918235184
10 Nguyễn Lê 216 Nguyễn Thanh Đằng, Phước Hiệp, Bà Rịa 0906334656