nguy cơ bị sỏi mật

Những ai có nguy cơ bị sỏi mật

Nguy cơ bị sỏi mật có thể xảy ra với tất cả mọi lứa tuổi, tuy nhiên với mỗi thời kỳ khác nhau thì tỉ lệ mắc bệnh cũng có thể khác nhau. Có rất nhiều yếu tố đã được xác định trong việc hình thành nên sỏi cholesterol....
Chi tiết