Sỏi mật có nguy hiểm không? Gây biến chứng gì?

Thực sự thì bệnh sỏi mật có nguy hiểm không? Luôn là sự thắc mắc của rất nhiều bệnh nhân khi mới biết mình bị sỏi mật. Quá trình sỏi hình thành mất khoảng một thời gian dài và phức tạp nhiều người không biết mình bị bệnh đến...
Chi tiết
cách điều trị bệnh sỏi mật

Bệnh sỏi mật có nguy hiểm không?

Sỏi mật là “những hòn sỏi” nằm bên trong túi mật. Túi mật là một túi có dạng hình lê nằm ở bên dưới gan. Nó là nơi dự trữ mật do gan bài tiết ra. Trong bữa ăn túi mật co bóp để tống mật qua đường mật...
Chi tiết