bệnh viêm túi mật

Bệnh viêm túi mật là gì ?

Bệnh viêm túi mật ? Bệnh viêm túi mật cấp là một bệnh cấp cứu về tiêu hóa, thường là do sỏi túi mật gây nên (sỏi nằm trong túi mật). Túi mật là cơ quan nhỏ trong cơ thể chúng ta, có hình quả lê, nằm bên phải...
Chi tiết