Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Mai Anh Số 91 Đường Quảng Oai, Thôn Vân Trai, TT Tây Đằng 0975292077
2 Hiệu thuốc trung tâm Ba Vì Ngõ 404 đường Quảng Oai, Thôn Vân Trai, TT Tây Đằng 0983034471