STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Mai Anh 91 Quảng Oai, Thôn Vân Trai, TT Tây Đằng 0975292077
2 HT Trung tâm Ba Vì Ngõ 404 đường Quảng Oai, Thôn Vân Trai, TT Tây Đằng 0983034471