Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Diên An Âp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 0914329935
2 QT Tân Tế Nhơn 069, ql 1A. Chợ hộ phòng, giá rai, bạc Liêu 0918308844
3 Dương Chiêu Ấp Nội Ô, Nội Ô Phước Long, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long 02913864027
4 Hoàng Tuấn 303a, Long Thành, Phước Long, Huyện Phước Long 0918987780
5 Vệ Sanh Đường 54, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu 0819794919
6 Khai Minh 68, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu 02913822435
7 Quang Thọ Đường 41, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu 0919468011
8 Khai Minh 02 42, Nguyễn Huệ, 3, Thị Xã Bạc Liêu 0932904032
9 Cẩm Thành 141, Trần Huỳnh, P.7, Thị Xã Bạc Liêu 02913824744
10 Tuyết Thảo 01 464, Võ Thị Sáu, P3, Thị Xã Bạc Liêu 0919059559
11 Tân Tế Nhơn 69, QLộ 1 A, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai 0918308844
12 Ánh Hồng 273, Phan Thanh Giản, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai 02913865857
13 Thanh Hoa Kiot 79, Chợ Hộ Phòng, Huyện Giá Rai 0919057705
14 Bích Trân 350, Vĩnh Mỹ, Hoà Bình, Huyện Hoà Bình 02913883163