Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Tân Tế Nhơn 069, ql 1A. Chợ hộ phòng, giá rai, bạc Liêu 0918308844
2 Dương Chiêu Ấp Nội Ô, Nội Ô Phước Long, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long 02913864027
3 Hoàng Tuấn 303a, Long Thành, Phước Long, Huyện Phước Long 0918987780
4 Vệ Sanh Đường 54, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu 0819794919
5 Khai Minh 68, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu 02913822435
6 Quang Thọ Đường 41, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu 0919468011
7 Khai Minh 02 42, Nguyễn Huệ, 3, Thị Xã Bạc Liêu 0932904032
8 Cẩm Thành 141, Trần Huỳnh, P.7, Thị Xã Bạc Liêu 02913824744
9 NT Trúc Phương 08, Võ Thị Sáu, P8, Thị Xã Bạc Liêu 0919212989
10 Công Ty Dược Phẩm Bạc Liêu 99, Hoàng Văn Thụ, 3, Thị Xã Bạc Liêu 0918705778
11 Tuyết Thảo 01 464, Võ Thị Sáu, P3, Thị Xã Bạc Liêu 0919059559
12 Tân Tế Nhơn 69, QLộ 1 A, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai 0918308844
13 Ánh Hồng 273, Phan Thanh Giản, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai 02913865857
14 Thanh Hoa Kiot 79, Chợ Hộ Phòng, Huyện Giá Rai 0919057705
15 Bích Trân 350, Vĩnh Mỹ, Hoà Bình, Huyện Hoà Bình 02913883163