STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Khôi Hiền Xóm Vuông, Chính Trung, Yên Phong 0368305487
2 QT Bùi Thị Hiền Tư Chi, Tân Chi, Tiên Du 0977092101
3 QT Vũ Tuyết Sơn Đông, Nam Sơn, TP. Bắc Ninh 0982873898
4 NT Hồng Tiệp Lãm Làng, Vân Dương, TP Bắc Ninh 0973836952
5 QT số 22 Chợ Nội Roi, Quế Võ 0988388474
6 QT Thiên Ân Chợ Trung tâm thị trấn Phố Mới, Quế Võ 0943069605
7 NT Nhân Dân KP Tân Thanh, P. Đồng Kỵ, TX. Từ Sơn 0963007191 - 0987701991
8 QT Tân Dược 6 Đường Lý Thánh Tông, TX. Từ Sơn 0913259683
9 QT Sông Cầu SN 82, Đường Hoàng Quốc Việt, P. Thị Cầu, TP Bắc Ninh 0988973515
10 QT Huệ Nguyệt Khu Tiên Xá, P Hạp Lĩnh, Tp Bắc Ninh 0987936733