STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Hồng Sơn Ấp 2, DT 884, Xã Hưng Nhượng, H. Giồng Trôm 01634702241
2 Thiên An 331b , KP1, Nguyễn Đình Chiểu, P8, TP Bến Tre 02753814234
3 Thành Loan 1 Đoàn Hoàng Minh, P5, TP Bến Tre 0982553043
4 QT 18 64, TT Châu Thành, H. Châu Thành 01298008680
5 Tế Nam 119, KP Chợ Mới, TT Mỏ Cày, H. Mỏ Cày Nam 0937303232
6 Thái Bình 113 Đường 30/4, TT Ba Tri, Huyện Ba Tri 02753850371
7 Chánh An Đường 138 Lê Lai, TT Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam 02753843670
8 Đại Trung Hòa 8, Lê Lai, P2, Thành Phố Bến Tre 01289651893