STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thái Bình 113, 30/4, Tt Ba Tri, Huyện Ba Tri 02753850371
2 Qt 18 64, Thị Trấn Châu Thành, ., Huyện Châu Thành 01298008680
3 Qt Hồng Sơn Ap 2, Dt 884, Xa Hüng Nhuong. Huyen Giong Trom, Huyện Giồng Trôm 01634702241
4 Chánh An Đường 138, Lê Lai, Tt Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam 02753843670
5 Tế Nam 119, Khu Phố Chợ Mới, Tt Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam 0937303232
6 Đại Trung Hòa 8, Lê Lai, P2, Thành Phố Bến Tre 01289651893
7 Thành Loan 1, Doan Hoang Minh, P5, Thành Phố Bến Tre 0982553043
8 Thiên An 351b , Kp1, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre 02753814234