Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Chợ Đệm A8/08, Nguyễn Hữu Chí, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh 0972607076
2 NT Hồng Phúc B5/1, Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh 0908837829
3 NT Tân Túc 1 E3/8E Nguyễn Hữu Trí, TT. Tân Túc, H.Bình Chánh
4 Nt Phước Lộc F1/59E, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh
5 Phượng Khánh 955 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, H. Bình Chánh
6 Tân Túc 1 E3/8E Nguyễn Hữu Trí, TT. Tân Túc, H.Bình Chánh
7 Hồng Phúc B5/1, Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh 0908837829
8 Minh Hiếu C3/21, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh 0933300484
9 Chợ Đệm A8/08, Nguyễn Hữu Chí, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh 0972607076
10 Mỹ Linh C9/30, Võ Văn Vân, 0, Huyện Bình Chánh 0938663760
11 Châu Ân A5B/159 ấp 1, Lang Le Bàu Cò, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh 0904756708
12 Phương Trinh A8/21A, Quốc Lộ 50, Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh 0902492879
13 Phương Uyên G15/30, Láng Le Bàu Cò, Ấp 7, Huyện Bình Chánh 0906690951
14 Nt Coda Pharm B5/6C, Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Huyện Bình Chánh 0937856524
15 Việt My 59, Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Huyện Bình Chánh 0903859176