STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thu Hà 1848 QL 14 Tân Thành, Đồng Xoài 0914 101 263
2 Thu Thảo 215, QL14, Xã, Minh Thành, H. Chơn Thành 0982345764
3 Liên Minh 58 QL 13, Xã Minh Hưng, H. Chơn Thành 06513644102
4 Vạn Hưng KP4, Long Phước, TX Phước Long 0985568856
5 NT số 70 QL 13, Lộc Hiệp, H. Lộc Ninh 0908198579
6 Ngân Soa Chợ Minh Hưng, Minh Hưng, H. Bù Đăng 01666091462
7 Nguyễn Thị Nga Chợ Bù Đăng, Đức Phong, H. Bù Đăng 0975886512
8 Quảng Sanh Đường Đường số 3, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài 0651881138
9 Trang Cảnh Tân Chợ Bình Long, An Lộc, Thị Xã Bình Long 06513666828
10 Liên Châu Chợ Bù Nho, TX. Phước Long 0937737472