STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Huỳnh Giang 279, Bùi Đình Túy, 24, Quận Bình Thạnh 0983170007
2 Hương Trang 336, Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh 01222688580
3 Thanh Hiền 152, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 21, Quận Bình Thạnh 0983122052
4 Tâm An 48, Võ Duy Ninh, 22, Quận Bình Thạnh 0902617026
5 Bảo An Đường 302, Lê Quang Định, P 12, Quận Bình Thạnh 02838410297
6 Bảo Tâm 82, Võ Duy Ninh, P22, Quận Bình Thạnh 0985202641
7 Số 19 94, Nguyễn Văn Lạc, P 19, Quận Bình Thạnh 0908965157
8 Nam Sanh Đường 320, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh 0903729800
9 Đại Phước Xuân 88, Vũ Tùng, P 1, Quận Bình Thạnh 02838430148
10 Minh Hường 22, Bình Lợi, P 13, Quận Bình Thạnh 02838404779
11 Miền Đông 199, Nguyễn Xí, P 26, Quận Bình Thạnh 02835113521
12 Đức Hạnh 135/1, Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Quận Bình Thạnh 01222765187
13 Long Hải 8 Lô E, Cư Xá Thanh Đa, P27, Quận Bình Thạnh 02835560042
14 Thanh Đa 50/1, Thanh Đa, P27, Quận Bình Thạnh 0909629421