STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thuận Phát 72, Đề Thám, P2, TP Cà Mau 0919546777
2 Tiến Hưng 92, Ấp 2, Xã Tắc Vân, TP Cà Mau 07803847102
3 Minh Tinh Đường 20c, Trưng Nhị, P.2, TP. Cà Mau 0907864709
4 Đức An Đường 36 Đề Thám, P.2, TP. Cà Mau 0918661616
5 QT số 5 16, Cái Keo, Quánh Phẩm, H. Đầm Dơi 0946842784
6 Hoàng Thiện Ấp Chà Là, Chợ Trần Phán, X. Trần Phán, H. Đầm Dơi 0947575633
7 Bảo Ngọc Chợ Cái Nước, TT Cái Nước, H. Cái Nước 07803884094
8 Ngọc Hiền 461, Chợ TT Đầm Dơi, H. Đầm Dơi 07803.858.034
9 Hoàng Công 08 Khánh Bình, Khánh Bình Tây Bắc, H. Trần Văn Thời 0918571565
10 Diệu Thi 01, Ấp Tân Điền, X. Phong Điền, H. Trần Văn Thời 0949322444