Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Xuân Tiến Khóm 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời 07803891199
2 Quầy Bảo Ngọc Chợ Cái Nước, TT Cái Nước, Huyện Cái Nước 07803884094
3 Ngọc Thy 74 Trần Hưng Đạo, P5, Thành Phố Cà Mau 0919091635
4 Quầy Thước Diệu Thi 01, Ấp Tân Điền, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời 0949322444
5 Hoàng Công 08, Khánh Bình, Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời 0918571565
6 Đức An Đường 36 Đề Thám, P2, Thành Phố Cà Mau 0918661616
7 Vĩnh Thuận 6C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau 0947779396
8 Minh Tinh Đường 20C, Trưng Nhị, P2, Thành Phố Cà Mau 0907864709
9 Quầy Tiến Hưng 92, Ấp 2, Xã Tắc Vân, Thành Phố Cà Mau 07803847102
10 Thuận Phát 72 Đề Thám, P2, Thành Phố Cà Mau 0919546777
11 Quầy Thu Hương Chợ Cái Nước, TT Cái Nước, Huyện Cái Nước 07803883548
12 Quầy Ngọc Hiền 461, Chợ TT Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi 07803858034
13 Hùng Vương Thị Trấn Đầm Dơi, Chợ Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi 02903858117
14 Quẩy Hoàng Thiện Ấp Chà Là, Chợ Trần Phán, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi 0947575633
15 Quầy Ngọc Quý 00, Chợ năm Căn, Tt. Năm Căn, Huyện Năm Căn 07803 877204
16 Quầy Alpha Chợ Cả Nẩy, Cả Nẩy, Huyện Năm Căn 07803879459
17 Quầy Minh Tâm Quốc lộ 1A, Quốc Lộ, Quốc Lộ, Huyện Năm Căn 02906289689
18 Trí Trung Cái Bát, Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân 0917216121