STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Sơn Hà 61 Tổ 5 Chiến Thắng, Xuân Mai 0372499561
2 QT An Phúc Số 6 Khu Yên Sơn, Thị trấn Chúc Sơn 0989898626
3 QT GPP 25 – Chị Lý Thôn 1 Quảng Bị 0366251336
4 QT Đinh Thị Anh Thôn Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên, Xuân Mai 0983378297
5 NT Thiện Nhân Tổ 14, Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên 0964965386