Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Kim Mai Số 45 Phố Đồng Tâm, Hợp Đồng Chương Mỹ Hà Nội 0988481299
2 QT Trí Đức Hạ Dục , Đồng Phú Chương Mỹ Hà Nội 0947298482
3 Cô Phúc – Quầy 18 Xuân Thuỷ, Thuỷ Xuân Tiên
4 NT Sơn Hà 61 Tổ 5 Chiến Thắng, Xuân Mai 0372499561
5 QT An Phúc Số 6 Khu Yên Sơn, Thị trấn Chúc Sơn 0989898626
6 QT GPP 25 – Chị Lý Thôn 1 Quảng Bị 0366251336
7 QT Đinh Thị Anh Thôn Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên, Xuân Mai 0983378297
8 NT Thiện Nhân Tổ 14, Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên 0964965386