STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Hưng Đạo 21, Huỳnh Thúc Kháng, Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa 02613543115
2 Nhà Thuốc Nghĩa Thành 37, Trương Định, Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa 02613543115
3 Nhà Thuốc Thành Tâm -, Gần Cây Xăng Tỉnh Đội, Tổ 4, Phường Nghĩa Trung, 0961008207
4 Quầy Thuốc Gia Thành -, Khối 9,, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'lấp 0934120207