STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Gia Thành Khối 9, TT. Kiến Đức, H. Đắk R'lấp 0934120207
2 Hưng Đạo 21, Huỳnh Thúc Kháng, Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa 02613543115
3 Nghĩa Thành 37, Trương Định, Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa 02613543115