Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Quang Vinh Đức Thượng, Đan Phượng, Hà Nội
2 Nhà thuốc Thái Anh Số 206 Đường 422 Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội
3 QT Trang Lĩnh Chợ Thương Bình, Đại Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 0978885708
4 QT Lan Phương 51 Phố Phùng Hưng, TT Phùng 0979331022
5 QT Công Truyền Đội 6, Thọ An 0942090822
6 QT Tuấn Hằng Cụm 3, Liên Hà 0348866968
7 QT Tân Tây Đô LK05 CT2A KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập