STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Lan Phương 51 Phố Phùng Hưng, TT Phùng 0979331022
2 QT Công Truyền Đội 6, Thọ An 0942090822
3 QT Tuấn Hằng Cụm 3, Liên Hà 0348866968
4 QT Tân Tây Đô LK05 CT2A KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập