STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Hồng Liên 137 Tổ 8 Thị trấn Đông Anh 0975645115
2 QT Thùy Dương Số nhà 2, đường Thiên Biều, Đội 6, Thôn Bầu, Kim Chung 0985295346
3 QT Tiến Nhung 16 Bắc Hồng 0384625310
4 QT Thu Hà Thôn Vệ, Nam Hồng 0966958283
5 QT Vân Anh Chợ Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc 0978117689
6 QT Tân Phúc Đội 2 Thôn Nhuế. Kim Chung 0988708059
7 QT Chị Thu Cổng trạm y tế Nguyên Khê 0352066888
8 QT Đức Diện Dục Nội, Việt Hùng 0989755118
9 NT Hảo Dũng Tằng My, Nam Hồng 0964517168
10 NT Bình Phương Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối 0976883003
11 QT Thu Hiền Xóm Nhì, Vân Nội 0382199168
12 QT Tâm An 34 Đường Cổ Loa 0339586838
13 QT Bình Nguyên Nhà ông Lê Xuân Cải, Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung 02462944328 0975469144
14 QT Tâm Đức II Đường Lò Vôi, Xã Cổ Điển, Hải Bối 0977040462
15 NT Minh Trang Số 20 Tổ 25 , TT Đông Anh 0914943289
16 QT An An 57A Mai Châu, Đại Mạch 0969890686
17 QT 68 Cường Ninh Cổ Điển, Hải Bối 0966848248
18 NT Hồng Thắm 173 Vân Trì, Vân Nội 0936066313