STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Ngọc Oanh Tằng My, Nam Hồng 0974708092
2 QT An Khang Đường Đào Cam Mộc, TT Đông Anh 0989574316
3 QT Minh Anh Xóm Nhì, Vân Nội 0973389618
4 QT Chị Hiền Thôn Bạch Dương, Đại Mạch 0984346967
5 QT Thi Vẻ Kiot Xóm Chùa, Thôn Đìa, Nam Hồng 0983395336
6 QT Hồng Liên 137 Tổ 8 Thị trấn Đông Anh 0975645115
7 QT Thùy Dương Số nhà 2, đường Thiên Biều, Đội 6, Thôn Bầu, Kim Chung 0985295346
8 QT Tiến Nhung 16 Bắc Hồng 0384625310
9 QT Thu Hà Thôn Vệ, Nam Hồng 0966958283
10 QT Vân Anh Chợ Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc 0978117689
11 QT Tân Phúc Đội 2 Thôn Nhuế. Kim Chung 0988708059
12 QT Chị Thu Cổng trạm y tế Nguyên Khê 0352066888
13 QT Đức Diện Dục Nội, Việt Hùng 0989755118
14 NT Hảo Dũng Tằng My, Nam Hồng 0964517168
15 NT Bình Phương Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối 0976883003
16 QT Thu Hiền Xóm Nhì, Vân Nội 0382199168
17 QT Tâm An 34 Đường Cổ Loa 0339586838
18 QT Bình Nguyên Nhà ông Lê Xuân Cải, Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung 02462944328 0975469144
19 QT Tâm Đức II Đường Lò Vôi, Xã Cổ Điển, Hải Bối 0977040462
20 NT Minh Trang Số 20 Tổ 25 , TT Đông Anh 0914943289
21 QT An Khang 1 Số 28, Đào Cam Mộc 0989574316
22 QT 68 Cường Ninh Cổ Điển, Hải Bối 0966848248
23 NT Hồng Thắm 173 Vân Trì, Vân Nội 0936066313