STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Mỹ Hà 27, Wừu, P. Ia Kring, TP Pleiku 0985405859
2 QT số 2 97 Lê Lợi, TP Pleiku 0982643578
3 QT Lý 140, Lê Hồng Phong, Azunpa, Thị Xã Ayun Pa 01698039496
4 Quang Điểm Lô A1, Lê Hồng Phong, A, TP, Pleiku 02693852524
5 Thu Thương 100 Lê Hồng Phong, P. A, Thị Xã Ayun Pa 0593603379
6 Bạch Tuyết 263, Trần Hưng Đạo, Tt Mangyang, Huyện Mang Yang 0974604479