Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Trung Tâm 04, Quang Trung, Hội Thương, Thành Phố Pleiku 0979126903
2 Quầy Thuốc Lý 140, Lê Hồng Phong, Azunpa, Thị Xã Ayun Pa 0398039496
3 Thu Thương 100, Lê Hồng Phong, Phường A, Thị Xã Ayun Pa 02693603379
4 Quầy Văn Sơn 531, Quang Trung, Tt Đức Cơ, Huyện Đức Cơ 0915340710
5 Bạch Tuyết 263, Trần Hưng Đạo, TT Mangyang, Huyện Mang Yang 0974604479
6 Mỹ Hà 27 Wưu, Iagring, Thành Phố Pleiku 0985405859
7 Hoàng 70-72, Hoàng Văn Thụ, Hoa Lư, Thành Phố Pleiku 0906418515
8 Quang Trung 07 Quang Trung, Diên Hồng, Thành Phố Pleiku 0914045127
9 Quang Điểm Lô A1, Lê Hồng Phong, A, Thành Phố Pleiku 02693852524
10 Quầy Số 02 97 Lê Lợi, Tây Sơn, Thành Phố Pleiku 0982643578