STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Nt Trung Tâm 04, Quang Trung, Hội Thương, Thành Phố Pleiku 0979126903
2 Quầy Tt Lý 140, Lê Hồng Phong, Azunpa, Thị Xã Ayun Pa 0169 803 9496
3 Thu Thương 100, Lê Hồng Phong, Phường A, Thị Xã Ayun Pa 02693603379
4 Quầy Văn Sơn 531, Quang Trung, Tt Đức Cơ, Huyện Đức Cơ 0915340710
5 Bạch Tuyết 263, Trần Hưng Đạo, Tt Mangyang, Huyện Mang Yang 0974 604 479
6 Nt Mỹ Hà 27, Wưu, Iagring, Thành Phố Pleiku 0985 405 859
7 Nt Hoàng 70-72, Hoàng Văn Thụ, Hoa Lư, Thành Phố Pleiku 0906418515
8 Nt Quang Trung 07, Quang Trung, Diên Hồng, Thành Phố Pleiku 0914045127
9 Quang Điểm Lô A1, Lê Hồng Phong, A, Thành Phố Pleiku 02693852524
10 Quầy Số 02 97, Lê Lợi, Tây Sơn, Thành Phố Pleiku 0982 643 578