Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Ngọc Châm Chợ Keo, Kiêu Kị 02438766718
2 NT Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng 0985129695
3 NT Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều 0918486493
4 NT Thu Hiền Chợ Đá, Dương Xá 0984522012