STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Minh Tân 9 14, Số 1, Phường 7, Quận Gò Vấp 0905584555
2 Mai Uyên 122, Lê Đức Thọ, F.6, Quận Gò Vấp 02839846050
3 An Lộc 550, Nguyễn Oanh, F.6, Quận Gò Vấp 0908494486
4 Kim Anh 131, Nguyễn Kiệm, F.11, Quận Gò Vấp 02839851689
5 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp 0979763700
6 Nhật Thanh 74, Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp 0981813474
7 Thu Hồng 554, Nguyễn Kiệm, P.4, Quận Gò Vấp 02838941661
8 Duy Châu 499, Lê Đức Thọ, 16, Quận Gò Vấp 0938688990
9 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0974713131
10 Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, 10, Quận Gò Vấp 0973562303
11 Duy Châu 1 602, Quang Trung, 11, Quận Gò Vấp 0938688990
12 Duy Châu 2 358, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp 0938688990