Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Minh Tân 9 14, Số 1, P.7, Q.Gò vấp
2 Cẩm Anh 224 Nguyễn Oanh, P.17, Gò Vấp 0972967275
3 NT Hồng Nga 105 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp
4 Minh Tân 9 14, Số 1, Phường 7, Quận Gò Vấp 0905584555
5 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp 0979763700
6 Mai Uyên 122, Lê Đức Thọ, F.6, Quận Gò Vấp 02839846050
7 An Lộc 550, Nguyễn Oanh, F.6, Quận Gò Vấp 0908494486
8 Kim Anh 131, Nguyễn Kiệm, F.11, Quận Gò Vấp 02839851689
9 Nhật Thanh 74, Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp 0981813474
10 Thu Hồng 554, Nguyễn Kiệm, P.4, Quận Gò Vấp 02838941661
11 Duy Châu 499, Lê Đức Thọ, 16, Quận Gò Vấp 0938688990
12 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp 0974713131
13 Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, 10, Quận Gò Vấp 0973562303
14 Duy Châu 1 602, Quang Trung, 11, Quận Gò Vấp 0938688990
15 Duy Châu 2 358, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp 0938688990