Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Quang Lành Bình Tiến, Bình Mỹ, Bình Lục 0396680677 0973120751
2 QT Chị Lợi Thôn Doãn, Xã Tiên Ngoại, Duy Tiên 0966133356
3 QT Số 6 Chợ Sông, Xóm 7, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục 0397224889 02263861622
4 QT số 7 91 Quy Lưu, TP Phủ Lý 0383220136
5 QT số 9 Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm 0345755052