STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT số 9 Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Hải, H. Thanh Liêm 0345755052
2 QT Số 6 Chợ Sông, Xóm 7, Xã Tràng An, H. Bình Lục 01697224889 - 02263861622
3 QT Chị Lợi Thôn Doãn, Xã Tiên Ngoại Duy Tiên, Hà Nam 0966133356