STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Chị Lợi Thôn Doãn, Xã Tiên Ngoại, Duy Tiên 0966133356
2 QT Số 6 Chợ Sông, Xóm 7, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục 0397224889 02263861622
3 QT số 7 91 Quy Lưu, TP Phủ Lý 0383220136
4 Nhà thuốc Hùng Hoa 126 Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý 0989699014
5 QT số 9 Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm 0345755052