STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT tư nhân 40 Nguyễn Hồng Quân, Hồng Bàng 02253824855
2 Thành Linh  Tổ 28, Đông Khê, Ngô Quyền 0978669228
3 QT Hoàn Hảo 617 An Tràng,Trường Sơn, An Lão 0857929268
4 Lam Trường Đội 1, Lạng Am, Lý Học, Vĩnh Bảo 0916620509
5 Chị Tân 193 Thị trấn Trường Sơn, An Lão 02253872132
6 HT An Lão (Phạm Thị Tân) 293 TT Trường Sơn, Q. An Lão 02253872132
7 QT 39 70 Thọ Xuân, TT Núi Đối, Kiến Thụy 02253881641
8 HT 110 Trần Tất Văn 110 Trần Tất Văn, Phú Liễn, Kiến An 0943080099
9 Hoàn Hảo 194 Trần Thành Ngọ, Kiến An 0904184157
10 Ngọc Trang Bát Trang, An Lão 01652132496