Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Phương Nga Số 2 Tôn Thất Thuyết, Hồng Bàng 02253520468
2 NT Hải Bình 26 Đào Đô, Thượng Lý, Hồng Bàng 02553539972
3 NT Hà Thành Số 36 Hạ Lý, Hồng Bàng 02253820269
4 NT tư nhân 40 Nguyễn Hồng Quân, Hồng Bàng 02253824855
5 Hiệu Thuốc 110 Trần Tất Văn 110 Trần Tất Văn, Phú Liễn, Kiến An 0943080099
6 NT Hoàn Hảo 194 Trần Thành Ngọc, Kiến An 0904184157
7 Hiệu thuốc Kiến Thụy(Quầy 2-Cô Bọc) 69 Thọ Xuân, TT Núi Đối, Kiến Thụy 0795392386
8 QT 39 70 Thọ Xuân, Thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy 02253881641
9 QT Tú Sơn (Cô Xinh) Ngã 4 Tú Sơn, Kiến Thụy 02253560198