Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 CTY DP TBYT Hà Nội Số 2 Phan Bội Châu, P. Cửa Nam
2 DS Nguyễn Thị Hiền 166 Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3 NT Hoàng Đàn 14 Nguyễn Văn Tố, P.Cửa Đông 0947867399
4 NT Trang Đức 609 Bạch Đằng, Chương Dương 0976429336
5 NT Mai Hòa 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương 0913510178