STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 DS Nguyễn Thị Hiền 166 Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2 NT Hoàng Đàn 14 Nguyễn Văn Tố, P.Cửa Đông 0947867399
3 NT Trang Đức 609 Bạch Đằng, Chương Dương 0976429336
4 NT Mai Hòa 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương 0913510178