STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT số 6 – Đinh Xuân Năm Văn Ổ, Đại Đồng, Văn Lâm 0973999835
2 QT số 11 Liêu Trung, Liêu xá, H. Yên Mỹ 0976226746
3 QT 72 – Nguyễn Thị Minh Hường 72 Phố Bần, H. Mỹ Hào 0974255171
4 Vân Anh Số 8, Cổng Chợ phố Hiến, TP Hưng Yên 0946172688
5 Thanh Huyền 125 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hưng Yên 0987760858
6 QT số 1 39 Bùi Thị Cúc, TT. Ân Thi, H. Ân Thi 0917422606
7 Linh Giang Chợ Thứa, Dị Sử, Mỹ Hào 0977387857
8 QT số 8 Trung Hoà, Yên Mỹ 0982245406
9 Hải Anh Số 32 Khu tập thể Địa Chất, Tân Quang, Văn Lâm 0975237253
10 Thuỷ Tiến Thôn Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang 0936244855