STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Đinh Thị Anh Thôn Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên, Xuân Mai, Chương Mỹ 0983378297
2 QT GPP Chị Lý Thôn 1 Quảng Bị 01666251336
3 Dũng Hằng Số 10 Tổ 6 Khu Tân Bình, Xuân Mai 0986772885
4 An Phúc Số 6 Khu Yên Sơn, TT Chúc Sơn 0989898626
5 Sơn Hà 61 Tổ 5 Chiến Thắng, Xuân Mai 01672499561