STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Tân Tây Đô LK05 CT2A KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập
2 Công Truyền Đội 6, Thọ An 0942090822
3 Lan Phương 51 Phố Phùng Hưng, TT Phùng 0979331022
4 Tuấn Hằng Cụm 3, Liên Hà, Huyện Đan Phượng 01648866968