STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Hồng Liên 137 Tổ 8 TT. Đông Anh, Đông Anh 0975645115
2 QT Tâm Đức II Đường Lò Vôi, Xã Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh 0977040462
3 QT Bình Nguyên Nhà ông Lê Xuân Cải, Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh 02462944328 - 0975469144
4 QT Tâm An 34 Đường Cổ Loa, Đông Anh 0339586838
5 Hảo Dũng Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh 0964517168
6 Bình Phương Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh 0976883003
7 Ngọc Oanh Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh 0974708092
8  Bảo Nam Xóm Nhi, Vân Trì, Đông Anh, 01682199168
9 QT Chị Thu Cổng trạm y tế Nguyên Khê 01652066888
10 QT Tân Phúc Đội 2 Thôn Nhuế, Kim Chung 0988708059