STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thu Hiền Chợ Đá, Dương Xá, Gia Lâm 0984522012
2 Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều, Huyện Gia Lâm 0918486493
3 Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng, Huyện Gia Lâm 0985129695