STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Chị Thủy 16 Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức 0972495499
2 NT I Care Thôn Cao Trung, Xã Đức Giang, Hoài Đức 0943033272
3 QT Hải Thơm Xóm 3, Đông Nhân, Đông Lao, Đông La (gần chợ mới), Hoài Đức ‭01673261137‬
4 Nguyên Dung Đội 1, Dương Liễu (Chợ Sấu), Hoài Đức 0979026648
5 Đỗ Thị Khuyến Thôn Minh Hòa 3, Minh Khai, Hoài Đức 0979590326
6 Gia Tiến Chợ M2 An Khánh, Hoài Đức 01658655100
7 Phương Linh Thôn Lũng Kênh, Sơn Đồng 0974747216
8 Nhi Liêm Ngã tư Sơn Đồng 0904563836
9 Chị Xuyên Đội 7 Dương Liễu 0977868778
10 Thắng Ngân Đội 3 Yên Sở 01679250595