STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Bảo Trân Phù Trì, Kim Hoa, Mê Linh 0973346121
2 QT Đoàn Hương Khu 2, Đại Thịnh, Mê Linh 0988055681
3 QT Việt Đức III Phố Khê, Văn Khê, Mê Linh 0918118154
4 QT Đại Thịnh Khu 6, Xóm Hội, Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh 01677744621
5 QT Yên Nhân Xóm Cầu, Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, H. Mê Linh 024366750468
6 QT Long Hoài Xóm Đông, Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, H. Mê Linh 0912515685
7 Ngọc Anh Khu 10 Xóm Thượng, Phố Hạ, Huyện Mê Linh 0982549789