STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Quang Minh Quầy thuốc Quang Minh Thôn Đại Nghiệp, Xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội 01238585769
2 Hoàng Minh Cường Chợ Lịm, Tiểu khu Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên 0983203667