STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Bảo Anh Phố Chợ , Phù Lỗ, Sóc Sơn 0973174674
2 QT Tùng Hà Phố Nỷ, Trung Giã, Sóc Sơn 0973331401
3 QT Huyền Quốc lộ 2, Phú Cường, Sóc Sơn 0968961833
4 QT Thu Cúc Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Sóc Sơn 0366126298
5 Thảo Tâm 60 Đường Núi Đôi, Sóc Sơn 0961922588
6 Ông Hội Miếu Thờ, Tiên Dược (gần cổng bệnh viện), Sóc Sơn 0975979707
7 Bảo Anh Phố Chợ, Phù Lỗ, Sóc Sơn 0973174674
8 Mai Phương 52 Kim Anh, Thanh Xuân 0982920097
9 Thanh Dũng 117 Khu1 đường 2 - Phủ Lỗ 0977024987
10 QT Thu Hiền Hương Đình, Mai Đình 0947652663