Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Phương Trang 2 517, 23/10, Vĩnh Hiệp, Thành Phố Nha Trang
2 Hữu Nghị 288, Trần Quy Cáp, Phuòng Ninh Hiệp Thị Xã Ninh Hòa, Huyện Ninh Hòa
3 Lan Tập 137, Quốc Lộ 1, Cam Lợi - Cam Ranh, Thị Xã Cam Ranh 02583950117
4 Lan Anh 217, Đại Lộ Hùng Vương, Cam Lợi, Thị Xã Cam Ranh 02583854465
5 Quầy Thuốc Thanh Thuỷ 4, Nguyễn Công Trứ, Cam Nghĩa, Thị Xã Cam Ranh 0936031623
6 Quang Trung 149, Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành Phố Nha Trang 02583510402
7 Quang Khánh 14, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang 02583821413
8 Như Ngọc 164, Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang 02583831452
9 Thiện Chí 19A, Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang 0973246407
10 Hữu Nghĩa 28, Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Thành Phố Nha Trang 02583832631
11 Thiên Bình 1 11/6 A, Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang 0905544549
12 Lan Chi Lô 50, Số 2, Phước Long, Thành Phố Nha Trang 0903553439
13 Phương Trang 101A, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang 0905369349
14 NT 29 38A, Điện Biên Phủ, Vĩnh Hoà, Thành Phố Nha Trang 0935388797
15 Gia Đình 231, Số 2, Phước Tân, Thành Phố Nha Trang 0762731993
16 QT Số 4 48, Tháp Bà, Vĩnh Thọ, Thành Phố Nha Trang 0906310495
17 Công Ty Tnhh Phùng Hưng 268, Đường 03 tháng 04, Cam Thuận, Thị Xã Cam Ranh 0917968696
18 Quầy Thuốc Quỳnh Giao 00, Quốc Lộ 1, Cam Đức, Huyện Cam Lâm 0937370030
19 Số 01 (Vạn Phúc) 118, Lý Tự Trọng, Diên Khánh, Huyện Diên Khánh 0389961921
20 Quầy Thuốc Số 10 Thanh Minh, Diên Lạc, Huyện Diên Khánh 0766568124
21 Khang An 176A, Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang 02583823400