STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Qt. Số 4 48, Tháp Bà, Vĩnh Thọ, TP Nha Trang 0906310495
2 Nt. Gia Đình 231, Số 2, Phước Tân 01262731993
3 Hữu Nghị 288, Trần Quy Cáp, P. Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa, Huyện Ninh Hòa 0906480012
4 Thiên Bình 1 11/6 A, Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang 0905544549
5 Số 01 ( Vạn Phúc ) 118, Lý Tự Trọng, Diên Khánh, Huyện Diên Khánh 01689961921
6 Thiện Chí 19A, Đường 2/4, Vĩnh Phước, TP Nha Trang 0973246407
7 Như Ngọc 164, Đường 2/4, Vĩnh Phước, TP Nha Trang 02583831452
8 Quỳnh Giao Quốc Lộ 1, Cam Đức, Huyện Cam Lâm 0937370030
9 Lan Tập 137 Quốc Lộ 1, Cam Lợi - Cam Ranh, TX. Cam Ranh 02583950117
10 Lan Anh 217 Đại Lộ Hùng Vương, P. Cam Lợi, TX. Cam Ranh 02583854465