Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hưng Phát Chợ Tà Niên, Vinh Hoa Hiệp, Huyện Châu Thành 02973837005
2 Nguyễn Thắng 490, 490, Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành 0907344330
3 Hoà Sanh Đường Chợ Tắc Cậu, Huyện Châu Thành 0988229798