STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thu Hà 267 Trần Khánh Dư, TP Kon Tum 01667384095
2 QT Số 65 406 Hùng Vương, TT Đăk Tô, Huyện Đắk Tô 01638631979
3 Thịnh Phát Tỉnh Lộ, 676, Đăk Long, Huyện Kon Plông 0967784749
4 QTTN Quang Muôn TTTM Đăk Hà, Chợ Đắk Hà, Tt Đăk Hà, Huyện Đắk Hà 0985436246
5 QT Số 20 18 Lê Hồng Phong, Đăk Hà, H. Đắk Hà 0949710023
6 Anh Bảo Thôn 1, Măng Đen, Măng Đen, Huyện Kon Plông 0962820655
7 Đltt Số 122 839, Hùng Vương, Tt Plei Kan, Huyện Ngọc Hồi 0978107145
8 Thiên Long 856 Hùng Vương, TT Plei Kan, H. Ngọc Hồi 0905602630
9 Yến Anh TDP 2, Hùng Vương, Chợ Sa Thầy, Huyện Sa Thầy 0935912829
10 Hoàng Anh 212, Trần Hưng Đạo, 0, Thành Phố Kon Tum 0905195599