STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Tâm Phúc 9, Phù Đổng Thiên Vương, 8, Thành Phố Đà Lạt 02633755225
2 Hòa Bình 1, Khu Hòa Bình, 1, Thành Phố Đà Lạt 02633825911
3 Số 20 36, Lê Hồng Phong, 10, Thành Phố Đà Lạt 01698846952
4 Ds Phuc 141, 3/2, 1, Thành Phố Đà Lạt 02633822118
5 Chi Lang 9, Me Linh, 9, Thành Phố Đà Lạt 02633811646
6 Quầy Thuốc Tuấn Hà 38, 2 Tháng 4, Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương 0983715638
7 Công Ty An Khang 46, An Tôn, 5, Thành Phố Đà Lạt 0986856949
8 Liên Khương Ngã 3 Liên Khương, Quốc Lộ 20, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng 02633843711
9 Tế Dân 125, Phan Bội Châu, 1, Thị Xã Bảo Lộc 0948175555
10 Trọng Nghĩa 95, Trần Hưng Đạo, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng 02633844277
11 Hải An Kios 8, Lê Hồng Phong, 1, Thị Xã Bảo Lộc 0908035117
12 Trọng Nhân 324, Thành Mỹ, Đơn Dương, Huyện Đức Trọng 0906957712
13 Nhân Hòa SỐ 10, Nguyễn Thị Minh Khai, Chợ Đà Lạt, Thành Phố Đà Lạt 02633824827
14 Ngọc Dung Lô A, Sương Mai, Quang Trung, Thành Phố Đà Lạt 02633829704
15 Kim Thái 33, Quang Trung, 9, Thành Phố Đà Lạt 02633585859
16 Kim Hằng 159, Phan Đình Phùng, 9, Thành Phố Đà Lạt 0633511711
17 Thiện Nhân 72/2A, Bùi Thị Xuân, 8, Thành Phố Đà Lạt 02633553085
18 Đà Lạt 3, Đường 3/2, 1, Thành Phố Đà Lạt 0633511711
19 Kim Cương 12, Trại Mát, 11, Thành Phố Đà Lạt 02633826677
20 Số 1 Khu A, Lộc Thắng, Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm 01273918986
21 Bảo Phương 12, Cho, Dl, Huyện Di Linh 0915696479
22 Trịnh Bính 5, 30/4, Dateh, Huyện Đạ Tẻh 0918817050
23 Thạnh Mỹ Thạnh Mỹ, Đơn Dương, , Huyện Đơn Dương 0933947789
24 Quầy Thuốc Số 162 62, 143c, Quảng Lâpk, Huyện Đơn Dương 01279340135