STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Vân Khánh Số 81B, Đức Giang 0394766061
2 NT Quang Ly 25/56 Thạch Cầu 0934509768
3 NT Quỳnh Anh 26 Hoa Lâm 0987906768
4 NTTN 73/528 Ngô Gia Tự 0366832120
5 NT Tâm Dược 98 Phố Bồ Đề 02438724755
6 NT Thùy Dương 24/92 Nguyễn Sơn 0942727111
7 NT Hồng Hà 165 Ngọc Lâm 02462950018
8 NT Nguyên Lương 2 192 Đức Giang 09766494769
9 NT Phúc Nguyên 668 Nguyễn Văn Cừ 0906171284