Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Nguyễn Lương 192 Đức Giang
2 NT Thanh Huyền Số 4 Tổ 28 Thượng Thanh
3 Nhà Thuốc Bảo An 30 Ô Cách, Ngô Gia Tự
4 NT Hiền Thảo Số 57, Ngách 606, tổ 27, P Ngọc Thụy 0975045970
5 NT Vân Khánh Số 81B, Đức Giang 0394766061
6 NT Quang Ly 25/56 Thạch Cầu 0934509768
7 NT Quỳnh Anh 26 Hoa Lâm 0987906768
8 NTTN 73/528 Ngô Gia Tự 0366832120
9 NT Tâm Dược 98 Phố Bồ Đề 02438724755
10 NT Thùy Dương 24/92 Nguyễn Sơn 0942727111
11 NT Hồng Hà 165 Ngọc Lâm 02462950018
12 NT Nguyên Lương 192 Đức Giang 09766494769
13 NT Phúc Nguyên 668 Nguyễn Văn Cừ 0906171284