Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Bà Hợi Chợ Tiền Phong
2 QT Ngọc Anh Khu 10 Xóm Thượng, Phố Hạ 0982549789
3 Quầy thuốc Long Hoài Xóm Đông, Yên Nhân, Tiền Phong 0912515685
4 Quầy thuốc Yên Nhân Xóm Cầu, Yên Nhân, Tiền Phong 0985872677
5 Quầy thuốc Đại Thịnh Khu 6, Xóm Hội, Thường Lệ, Đại Thịnh 0377744621
6 QT Việt Đức III Phố Khê, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 0918118154
7 QT Đoàn Hương 0988055681
8 QT Bảo Trân Phù Trì, Kim Hoa 0973346121