Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Phạm Thị Thuận Khối 3, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu 0396371621
2 NT Toàn Linh Quốc lộ 1A, Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai 0975478777
3 NT Vượng Khối Tây Hồ 2, P Quang Tiến, TX Thái Hòa, Thái Hòa 0987033456
4 Thảo An 22 Phan Bội Châu, Lê Lợi, TP. Vinh 0912331780
5 NT Như Hương 88 Nguyễn Trường Tộ, P.Đông Vinh, TP. Vinh 0977880481
6 NT Huyền Tuyến 81 Nguyễn Kiệm, TP. Vinh
7 NT Liên Tiến 38 Đặng Tất, TP. Vinh 0989191050
8 Quầy thuốc tây Ngô Thị Liên Chợ Chùa, Diễn Hạnh, Diễn Châu 0974917347
9 QT Nga Thắng Khối 4 TT Diễn Châu, Diễn Châu 0384487347
10 Tú Anh Văn Sơn, TT Đô Lương, Đô Lương 0397504602
11 QT Nguyễn Thị Hòa Xóm 15 Thượng Sơn, Đô Lương
12 Hồ Thị Thu Xóm 11, Thượng Sơn, Đô Lương 0962418356