STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Phương Nhi 43A, Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận 0366333514
2 Thiên Phước 247, Huỳnh Văn Bánh, 11, Quận Phú Nhuận 0909185698
3 Anh Tú 299, Phan Xích Long, 1, Quận Phú Nhuận 0903694278
4 Trung Nguyên 93B, Phan Xích Long, F.2, Quận Phú Nhuận 0973562303
5 Số Mười Một 334, Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận 0906403360
6 Thắng Lợi A2/004, Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận 02839902403
7 Bảo Trân 22, Thích Quảng Đức, P.5, Quận Phú Nhuận 0918047317
8 Bảo An 19, Đỗ Tấn Phong, P.9, Quận Phú Nhuận 02839977322