Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Chiến 163 Đào Duy Anh,P.9, Q.Phú Nhuận
2 NT Bảo Trân 2 69 Thích Quảng Đức, Phường 4, Q.Phú Nhuận
3 Bảo Trân 22, Thích Quảng Đức, P.5, Quận Phú Nhuận 0918047317
4 Phương Nhi 43A, Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận 0366333514
5 Thiên Phước 247, Huỳnh Văn Bánh, 11, Quận Phú Nhuận 0909185698
6 Anh Tú 299, Phan Xích Long, 1, Quận Phú Nhuận 0903694278
7 Trung Nguyên 93B, Phan Xích Long, F.2, Quận Phú Nhuận 0973562303
8 Số Mười Một 334, Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận 0906403360
9 Thắng Lợi A2/004, Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận 02839902403
10 Bảo An 19, Đỗ Tấn Phong, P.9, Quận Phú Nhuận 02839977322