Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Công ty CP DP Trang Vinh Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ 0983326529
2 NT Ngọc Lâm Cụm 6, Phụ Thượng 0979271421
3 NT Thanh Nga Cụm 11, Võng Xuyên, 0978037062