Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Huyện Sĩ 149, Nguyễn Trãi, Bến Nghé, Quận 1 02838322245
2 Nhị Trưng 410, Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1 02838293909
3 Vĩnh Sanh Đường 15, Yersin, Bến Thành, Quận 1 0918272094
4 HT 16 – Chị Phúc 66 -68 Bà Lê Chân. P. Tân Định
5 Tân Tế Dân 20, Cô Giang, P Cầu Ông Lãnh, Quận 1 02838369910
6 Đan Linh 33, Hồ Hảo Hớn, P Cô Giang, Quận 1 0909083366
7 Bích Hà 137, Trần Đình Xu, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 02838369181
8 Số 7 50, Phan Bội Châu, Bến Thành, Quận 1 0914163394
9 Nhị Trưng 3 364, Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1 02838208618