Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Huyện Sĩ 149, Nguyễn Trãi, Bến Nghé, Quận 1 02838322245
2 Nhị Trưng 410, Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1 02838293909
3 Linh Đan 214, Cô Giang, P Cô Giang, , TP. Hồ Chí Minh 0909083366
4 Số 7 50, Phan Bội Châu, Bến Thành, Quận 1 0914163394
5 Nhị Trưng 3 364, Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1 02838208618