STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Long Châu 15 207 Đường 3/2, P.11 01217899599
2 Kim Châu 2 12 Hồ Bá Kiện, P.15 02866757596
3 NT số 5 77 Ngô Quyền, P15 0919602123
4 Nhân Văn 283A Lý Thái Tổ,P.9 02838348123
5 Trường Sinh 42/2 Nguyễn Giản Thanh, P.9 02839798959
6 Trường Sinh 233 Ngô Quyền, Q10 0939095801
7 Kim Châu 16 Hồ Bá Kiện, P. 15 02866757596
8 Phương Chính 514 Đường 3/2, P. 14 0979643496
9 NT Chị Uyên Quầy J20, Chợ Sỉ 02838351720
10 NT số 3 583 Cách Mạng Tháng Tám, P15 0937692939